Prometeus miễn phí không gian sao lưu 10GFTP – đánh giá máy chủ nước ngoài

Xếp hạng đầu tiên trên LEBprometeusBây giờ bắt đầu gửi không gian dự phòng 10G miễn phí cho khách hàng của họ, miễn là bạnprometeusBất kỳ dịch vụ nào được mua trên .net, https://my.iperweb.com/cart/other-shared-services/&step;=0Mua 10G mã số phiếu thưởng FREE10 đầu vào này có thể được sử dụng miễn phí, hãy nhớ đăng ký tài khoản Hộp thư được sử dụng vào thời điểm đó phải làprometeusCác tài khoản đã đăng ký trên .net đều giống nhau.
Các prometeus VPS băng thông thực sự là G-class.Tôi sử dụng để sử dụng một VZ và một KVM để kéo dữ liệu đến 50M mỗi giây.Bây giờ họ cung cấp không gian sao lưu FTP ở Ý, do đó, tốc độ sao lưu được ước tính là rất mát mẻ. , sẽ không chiếm quá nhiều tài nguyên VPS của bạn.