Linode nâng cấp miễn phí 20% ổ cứng cho người dùng – đánh giá máy chủ nước ngoài

linodeNó là một biển hiệu trong ngành công nghiệp VPS, và chất lượng VPS của nó chỉ có thể được hiểu bởi những người bạn đã sử dụng nó. Lần này, các quan chức cũng đã chủ động để cung cấp cho người dùng một ổ cứng 20% ​​miễn phí, đã mua một người bạn có thể đi và xem nếu ổ cứng của họ được tăng lên! Trong tương lai, việc mua đĩa cứng của người dùng mới sẽ được thay đổi trực tiếp từ 20G đến 24G nhỏ nhất. Nhưng điều tôi mong chờ nhất là lưu lượng truy cập tại nhà của họ có thể nhiều hơn một chút.
linodeTrang web chính thức:www.linode.com