Các ứng dụng của Google sẽ bị tính phí, tiếp tục sử dụng các ứng dụng của Google miễn phí – đánh giá máy chủ nước ngoài

Google APPS sẽ sớm tính phí, điều này có nghĩa là người dùng APPS miễn phí sẽ không còn được hưởng dịch vụ APPS tuyệt vời đẳng cấp thế giới này nữa. Hãy thử hai phương pháp sau đây (sao chép, người nước ngoài ban đầu)
Phương pháp 1

Để giải quyết vấn đề này, bạn cần có tài khoản Google miễn phí (something@gmail.com).

* Truy cập Google Apps Engine (appengine.google.com), đăng nhập bằng Tài khoản Google của bạn và tạo một Ứng dụng mới. Bạn có thể sử dụng dữ liệu giả từ việc tạo ứng dụng.
* Sau khi tạo ứng dụng, hãy chuyển đến “Trang tổng quan” và nhấp vào liên kết có nội dung “Cài đặt ứng dụng”.
* Trong đó chọn "Thêm tên miền" để liên kết miền với ứng dụng App Engine của bạn.

Vậy đó, bạn sẽ nhận được một liên kết đặc biệt để đăng ký phiên bản Google Apps miễn phí. Bạn có thể sử dụng tên miền hiện có của mình hoặc mua miền thông qua Google Apps.

Phương pháp 2

Để làm việc này, bạn sẽ cần một tài khoản ứng dụng hiện có.

Bí quyết ở đây là thêm miền mới trong tài khoản Google Apps hiện tại của bạn. Có, bạn sẽ cần tài khoản Google Apps hiện tại để tài khoản này hoạt động, trong tài khoản của bạn, hãy nhấp vào tab 'Cài đặt miền' và nhấp vào liên kết 'Tên miền' để thêm tên miền khác vào tài khoản. Hãy chắc chắn rằng bạn thêm tên miền là "Thêm tên miền khác", xác minh tên miền, đúng vậy. Miền mới này sẽ hoạt động độc lập với tên miền chính của bạn. Cách giải quyết này sẽ tốt nhất nếu bạn phải thêm miền doanh nghiệp mới trong tài khoản công ty chính của mình.