Bảng xếp hạng doanh nghiệp VPS chi phí thấp nước ngoài năm 2012 – đánh giá máy chủ nước ngoài

Trong thực tế thông thường, một bảng xếp hạng doanh nghiệp VPS chi phí thấp nước ngoài sẽ được công bố mỗi quý, tôi sẽ đưa ra dự đoán cho thứ hạng sắp tới tại đây. Khi thời gian được cập nhật, cuộc bỏ phiếu hiện đang được tiến hành.
Prometeus đầu tiên, BuyVM thứ hai, RamNode thứ ba,HostigationThứ tư, EDIS thứ năm, IPXcore thứ sáu, SecureDragon thứ bảy, CatalystHost thứ tám

EvoRack, Nodedeploy, Torqhost, UVGPS, Urpad chiến đấu cho thứ chín, bất cứ ai không biết hươu, nhưng người ta ước tính rằng urpad là rất có thể.

FrontRangeHosting, LFCVPS, MiniVPS chiến đấu thứ mười, lfcvps hy vọng tuyệt vời.

Cũng đáng nói đến là ChicagoVPS, OneAsiaHost, ProviderService.