Hostwebspaces host miễn phí – đánh giá host ngoại

hostwebspaces
hostwebspacesKhông cung cấp quảng cáoMáy chủ lưu trữ miễn phí, miễn phí cho cuộc sống, không có phí ẩn. Theo quan điểm của không gian nhỏ và lưu lượng truy cập, nó là tốt hơn để sử dụng máy chủ ảo này để xây dựng một trạm nhỏ hơn, chẳng hạn như một blog cá nhân, tất nhiên,Máy chủ lưu trữ miễn phíMọi người cần phải chú ý để sao lưu dữ liệu của họ kịp thời để ngăn ngừa tai nạn.

Ổ cứng 250 MB, lưu lượng truy cập 5 G mỗi tháng, 1 số trạm, 3 tên miền phụ, 1 Mysql (không gian 10M)
Địa chỉ đăng ký: http: // miễn phí.hostwebspaces.com /